Szukaj:
 
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 
Strona główna Aktualności Historia Kultura Sport Śmigielska Kolej Wąskotorowa Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
Informator
Komunikaty Rady
 
Kalendarz impez
 
Linki
 
Informacje praktyczne
 
 
Miasto i Gmina
Burmistrz o mieście
 
Położenie
 
Plan miasta
 
Plan gminy
 
Przewodnik po Gminie Śmigiel
 
 
Urząd Miejski
Władze
 
Rada Miejska
 
Jednostki organizacyjne
 
Jednostki pomocnicze
 
Kontakt
 
 
Galerie wiatraków
 
Zobacz galerie
 
Galeria Śmigla
 
Pokaż wszystkie zdjęcia
 
 
 
Kultura
Historia Centrum Kultury
 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie
 
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"
 
Zespół Pieśni i Tańca "Żeńcy Wielkopolscy"
 
Jubileusz Śmigielskiego Towarzystwa Kulturalnego
 
Śmigielska Orkiestra Dęta
 
 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie

HISTORIA 

Przyjmuje się, że Kurkowe Bractwo Strzeleckie powstało w 1458 r. Nie zachowały się dokumenty mogące uwiarygodnić tenże fakt, jednak można powyższe założenie podeprzeć wzmiankami z historii miasta Śmigla. .W tymże okresie wraz z lokacją miast, a szczególnie na prawach magdeburskich, nasilał się napływ ludności innych narodowości, w znacznej części pochodzenia niemieckiego. Przybysze przenieśli na nasz grunt wiele nowych obyczajów, jak i form rozrywki, często ujętych w określone ramy statutowe m.in. tradycje strzeleckie.

PIERWSZE UDOKUMENTOWANE WZMIANKI O DZIAŁALNOŚCI ŚMIGIELSKIEGO BRACTWA

Najstarszym, zachowanym dokumentem potwierdzającym działalność bractwa strzeleckiego w Śmiglu jest pochodzący z 1636 r. statut - zawierający 47 artykułów, ustanowiony przez Przecława Leszczyńskiego. Nadanie to potwierdził Jan III Sobieski w 1685 r., po czym bractwo zostało zwolnione od świadczeń na rzecz państwa i miasta.

Oryginał aktu przekazano do Archiwum Państwowego w Poznaniu, zaś sporządzone - przez brata Czesława Witaszka - tłumaczenie, znajdowało się w posiadaniu bractwa i wraz z wieloma innymi dokumentami w czasie okupacji zaginęło.

W XVIII w. wyniku trzykrotnych rozbiorów, ustaje na pewien czas życie brackie. Z analizy dokumentów wynika, że w owym czasie członkami stowarzyszenia byli w większości obywatele o niemiecko brzmiących nazwiskach. Władze pruskie nie uznawały statutów bractw działających na okupowanych terenach. Wprowadzały swoje postanowienia. Tenże okres cechuje więc smutne dziedzictwo. jakim było duże zniemczenie bractw. Od początku XIX w. strzelania królewskie przeprowadzano z przerwami w latach wojennych.

W 1919 r. do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śmiglu, należało 90% członków pochodzenia niemieckiego a tylko 10% polskiego. W następnych latach proporcje zmieniają się na korzyść Śmigielan.

Po odzyskaniu niepodległości niemieccy zarządcy bractw utrudniali proces polonizacji ruchu strzeleckiego, co wzbogaciło ruch o dodatkowe zajęcia poświęcone szkoleniu o treściach narodowo- patriotycznych.

W Wielkopolsce wiele bractw kontynuuje swoją działalność ale powstaje również szereg nowych. Kurkowe Bractwa Strzeleckie stają się ważnymi animatorami działalności patriotycznej na swoich terenach. 

KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŚMIGLU W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 

Śmigielscy bracia aktywnie włączyli się w budowę nowych form życia społecznego, nie zapominając o rozbudowie własnych szeregów oraz obiektów na których będą mogli rozwijać swoje talenty.

W wtorkowym wydaniu „Orędownika Śmigielskiego’’ z 28 maja 1929 r. zamieszczono relację z uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej strzałowni, oddanej do użytku rok później, 25 maja 1930 r. .Budynek powstał wg. projektu brata Witolda Łukowskiego i był bardzo nowoczesnym obiektem wyposażonym m.in. w sygnalizację elektryczną. Budynek powstał w krótkim okresie czasu, a przyczyną takiego tempa był entuzjazm panujący wśród braci z powodu możliwości posiadania własnego obiektu. 

Według. ostatniej listy sprzed wybuchu II wojny światowej, do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śmiglu należało 82 braci, chociaż był okres w którym bractwo liczyło nawet 111 członków.

WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ

Wybuch wojny wyrwał z szeregów śmigielskiego bractwa: Brata Władysława Piocha, Brata Maksymiliana Stachowiaka, Brata Zygmunta Ciesielskiego, Brata Ignacego Cieślę Brata Zbigniewa Łukowskiego, Brata Wilhelma Kreuschnera, Brata Walentego Czyżowskiego, Brata Franciszka Zimera, którzy zostali rozstrzelani na śmigielskim rynku przez hitlerowskich zbirów. W hitlerowskich obozach zakatowani zostali: Brat Kazimierz Zieliński i Brat Czesław Witaszek.

ZAKOŃCZENIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ

Pierwsza, po wyzwoleniu miasta, wzmianka z życia bractwa pochodzi z kwietnia 1945 r. Zachowały się także dokumenty potwierdzające opłatę składek za m-c lipiec, sierpień i wrzesień oraz cały IV kwartał. W 1945 r. przyjęto 14 nowych członków.

Oficjalna działalność w Śmiglu następuje po złożeniu 29.11.1946 r. pisma informacyjnego do Starostwa Powiatowego w Kościanie. Pismo zostało przekazane po przyjęciu ślubowania 28.11.1946 r. przez 11 nowych członków. Kilkanaście dni wcześniej, 10 listopada odbyło się Walne Zebranie, na którym wybrano nowy zarząd.

Prezesem został Czesława Abt , sekretarzem Maksymilian Waligóra, a skarbnikiem Symforian Larek.

Zebranie rekonstrukcyjne KBS Śmigiel odbyło się 28 sierpnia 1946 r. To właśnie na tym zebraniu podjęto decyzje o zabiegach powołujących do życia nasze bractwa po trudnych latach wojny. Przed zebraniem rekonstrukcyjnym rozesłano, do byłych członków, ankiety z zapytaniem o wyrażenie woli co do dalszej przynależności. Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 54 braci. Trzeba w tym miejscu wspomnieć o fakcie uczestniczenia sztandaru bractwa w procesji Bożego Ciała, co w ówczesnym czasie było decyzją bardzo odważną .

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Śmiglu działało do 2 sierpnia 1951 r. kiedy decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu zostało rozwiązane.

Opracowanie powyższe powstało na bazie materiałów zamieszczonych w książce pt. „Kurkowe Bractwa Strzeleckie w Wielkopolsce’’ Tadeusza Jakubiaka oraz archiwum Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śmiglu.

REAKTYWOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Kurkowe Bractwo Strzeleckie rozpoczęło działalność 20 stycznia 1992 r. po zarejestrowaniu w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Godnym uwagi jest fakt, że uchwalony ówcześnie statut nawiązuje do historycznego statutu śmigielskiego bractwa z 2 kwietnia 1924 r.

I Walne Zebranie odbyło się 15 marca 1992 r., na którym wybrano władze bractwa.

Obecnie funkcjonujący zarząd, wybrany w czerwcu 2006 r. jako cel nadrzędny przyjął zadanie odbudowy okresu świetności śmigielskiego bractwa oraz wypracowanie odpowiedniej formy ekspozycji pamiątek po przeszłości, a także przygotowanie obchodów 550-tej rocznicy powstania bractwa.

POCZET KRÓLÓW
KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO


(OD CHWILI REAKTYWOWANIA W 1992 R.)

1992 r. EUGENIUSZ ZIEGLER
1993 r. STANISŁAW PIEPRZYK
1994 r. SYMFORIAN LAREK
1995 r. TADEUSZ TOMASZEWSKI
1996 r. JAN CHOMSKI
1997 r. ALEKSANDER PRZYDROŻNY
1998 r. KAZIMIERZ PELEC
1999 r. EUGENIUSZ HAMROL
2000 r. ADAM WAWRZYNIAK
2001 r. STEFAN KLUPSZ
2002 r. ZDZISŁAW ZIEGLER
2003 r. IRENEUSZ NOWAK
2004 r. WITOLD OMIECZYŃSKI
2005 r. ADAM DORYNEK
2006 r. ROMAN SKRZYPEK
2007 r. NORBERT BLECK

OBECNY ZARZĄD

I Starszy - Stefan Klupsz - odznaczony w 2007 r. Medalem: „Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel”
II Starszy - Witold Omieczyński - - odznaczony w 2004 r. Medalem: „Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel”
Sekretarz – Symforian Larek
Skarbnik – Tadeusz Dekiert
Komendant - Aleksander Przydrożny
Z-ca Komendanta – Henryk Skoracki
Członek – Adam Wawrzyniak

WYDARZENIA:

XV-LECIE REAKTYWOWANIA BRACTWA


Jubileusz XV-lecie wznowienia działalności Bractwa obchodzono 22 kwietnia 2007 r. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: Tadeusz Żyła - Europejski Król Strzelców Historycznych, Lech Biegański - Król Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej, Maciej Osiński - Król Okręgu Leszczyńskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Jęcz - Starosta Kościański. Wiktor Snela - Burmistrz Śmigla, jego zastępca - Wiesława Poleszak-Karczewska oraz Jan Józefczak - Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla.

Dużą i jednocześnie miłą niespodziankę sprawili bracia z zaproszonych bractw, którzy przybyli w bardzo licznym gronie.

Obchody rozpoczęto uroczystą mszą św. której przewodniczył ks. Henryk Marczewski - kapelan Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

W części oficjalnej uroczystości odbywającej się w Centrum Kultury, bracia wykazujący się dużą aktywnością zostali uhonorowani odznaczeniami.

Krzyżem Oficerskim wyróżniono: Eugeniusza Zieglera (odznaczenie zostało nadane pośmiertnie) oraz Eugeniusza Hamrola. Krzyżem Rycerskim wyróżniono: Norberta Blecka, Tadeusza Bereszyńskiego, Tadeusza Dekierta, Symforiana Larka, Ireneusza Nowaka, Henryka Skorackiego, Adama Wawrzyniaka, Witolda Omieczyńskiego i Aleksandra Przydrożnego.

Po części oficjalnej rozpoczęto rywalizację na strzelnicach.

Fundatorami okolicznościowych tarcz byli Starosta Kościański, Burmistrz Śmigla, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Śmiglu oraz bracia Ireneusz Nowak i Eugeniusz Nawrocki, a także Król śmigielskiego bractwa, Roman Skrzypek.

KONTAKT:

KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE
UL. KOŚCIUSZKI 20
64-030 ŚMIGIEL
TEL.065 5189311

e-mail: kbssmigiel@wp.pl2008-05-27  powrót
 
 
Oświata
Szkoły samorządowe w gminie
 
Szkoły ponadgimnazjalne
 
Szkolne schronisko młodzieżowe
 
 
Inwestycje gminne
Planowane
 
Realizowane
 
Jednostka Realizująca Projekt
 
 
 
Gospodarka
Informacje ogólne
 
Baza firm
 
Oferta inwestycyjna
 
 
Turystyka
Agroturystyka
 
Zabytki
 
Baza noclegowa
 
Szlaki turystyczne
 
Portal turystyczny smigiel.travel
 
 
 wybierz pieska do adopcji
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urząd Miejski Śmigla
 wejście
 

Mapa ostrzeżeń meteorologicznych
 wejście
 
Portal Funduszy Europejskich
   wejście
 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu
 wejście
 
 
Informator Przedsiębiorcy
   wejście
 
Schronisko dla zwierząt
Przygarnij psa.
Międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt.
   wejście
 
Pobierz przewodnik PDF
Przewodnik po budżecie gminy Śmigiel za 2012 rok
 pobierz
 
Pogoda
 
Subskrypcja
E-mail:
 
 
 
 
 
Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas projektowanie stron www MKPOL.pl
 

Ta strona korzysta z plików cookies dla poprawnego funkcjonowania - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.